Представяне на добри практики

На 10 март 2023 г. в ОУ „Неофит Рилски“, гр. Дупница се организира и проведе Регионална кръгла маса с представяне на добри практики на инициативата „Седмица на моето училище“.

Методическите обединения на класните ръководители, учители и психолози представиха своите дейности и инициативи, като акцентираха върху участието на родителите в тях. Д. Кирилова, В. Динева и Антоанина Митова презентираха дейностите, проведени в нашето училище.