Повече за нас


Визия


Проекти


Учим


Иновативно училище


Пеем


Играем


Творим

Обучение

          Г-жа Десислава Кирилова е включена в групата за обучение по НП ,,Мотивирани учители и квалификация“ 2022 г. на тема ,,Контрол на професионалния стрес. Съвременни методи и подходи за развитие на логическо, творческо и критично мислене в учениците“, присъствената част на което е планирана за провеждане в НЦПКПС, гр. Банкя в периода 05.12.2022 г. – 07.12.2022 г.