Повече за нас


Визия


Проекти


Учим


Творим


Пеем


Играем

Математическото състезание"Европейско кенгуру"

На сайта на

ПМГ "Проф.Емануил Иванов" в рубрика "Съобщения" са публикувани резултатите на явилите се на състезанието ученици.

https://goo.su/4q81

Първи клас

 

Втори клас

Трети клас

Четвърти клас

 

 

 

Втори