15. 10. 11

Специалности НУПЧЕ и ПОИИ.

III професионално квалификационна степен;

Виж повече: Радостина Въжарова
15. 10. 10

 

 

 

   

  специалност-начална педагогика
 ІІ професионално квалификационна степен и едногодишна специализация. 

15. 10. 10

специалност-начална педагогика

втора специалност  Българска филология
V професионално квалификационна степен;

Виж повече: Юлия Андреева