Седмично разписание-първи срок 2022/2023

ФУЧ се провежда извън седмичното разписание. Те са избираеми. Не са задължителни. Изборът е направен от родителя на съответния ученик.