Анкета за родители

 Линк към анкетата за родители относно организацията на учебния процес в епидемиологична обстановка:


 
Анкетата е разработена от института за изследвания в образованието и Асоциация Родители.