Безопасно лято

29 юни- Ден на безопасността на движението по пътищата

Мерки за формиране на социално-отговорно поведение и култура за безопасно движение по пътищата.