Списък на учениците в първи клас

Записването на учениците започва от 06.06.2019 година до 10.06.2019 година (включително).

Записването на класираните ученици се осъществява само при представяне на оригинал на удостоверение за завършена подготвителна група.