График на дейностите за приемане на ученици в първи клас

График на дейностите за приемане на ученици в първи клас за учебната 2018/2019 година

 

1. Подаване на заявление за приемане в първи клас (по образец) с приложени необходимите документи -  02.04.-31.05.2018 година (включително).

2. Обявявяне на списъците  - 04.06.2018 година.

3. Записване на учениците, само при представяне на оригинал на удостоверение за завършена подготвителна група - 05.06.- 07.06.2018 година (включително).

4. Провеждане на среща с родителите на първокласниците - 08.06.2018 година.

Приемат се заявления за първи клас до запълване на свободните места.