Начално училище ”Св. Климент Охридски” Кюстендил

е средищно училище с въведена организация за целодневно обучение.  В него ежегодно се обучават над 300 ученика, обхванати в 12 класа.

Целодневна форма на обучение

Учебната и възпитателна работа в училището е насочена към детето-ученик за пълноценно развитие на неговата личност.

Училището е любимо място за децата.

Успехите в учебната и възпитателна работа са плод от работата на учители, родители и общественици.

Джани Родари - вълшебникът на словото

   Учениците от третите класове съвместно с Детски отдел на Регионална библиотека "Емануил Попдимитров" отбелязаха 90 години от рождението на Джани Родари. Учениците гледаха презентация, рецитираха стихове, решаваха кръстословица и пъзел.


Учителска колегия

В начално училище „ Св. Кл. Охридски“  работят педагогически кадри с богат професионален  опит.

Прочети още...

Ученици

Учениците на НУ „ Св.Кл. Охридски“ учат, творят, играят, пеят. На вашето внимание предлагаме следната полезна информация:

Прочети още...

Родители

Осъществяваме  взаимодействието и доброволното партньорство с родителите.

Прочети още...