Повече за нас


Визия


Проекти


Учим


Иновативно училище


Пеем


Играем


Творим

Олимпиада по математика

На 10.12.2022г. от 09.00 часа   ще се проведе олимпиадата по математика за учениците от четвърти клас. 

Време за работа 4 астрономически часа.
До 07.12.2022г. всеки четвъртокласник трябва да предаде  на класния си ръководител попълнена от родителите декларация за информирано съгласие.
Резултатите от олимпиадата ще бъдат обявени на 16.12.2022г.