Мобилност по програма "Еразъм +"

На 18 април 2023 г.(вторник) от 18:00 часа в класната стая на III а клас ще се проведе родителска среща за участниците в мобилност по програма "Еразъм+", в периода 12-16 юни 2023 г. в Дюселдорф, Германия.