Патронен празник на училището

      

 

                  Патронният празник

           на НУ "Св. Климент Охридски"

          ще се проведе на 25.11.2019 година

           от 11:00 часа в читалище "Пробуда".

                         Заповядайте!