Покана

   

                 Уважаеми ученици, учители, родители и гости!

       По случай откриването на новата 2019/2020 учебна година

 ръководството на училището най-учтиво Ви кани да присъствате

на тържеството, което ще се състои на 16.09.2019 г. от 10.30 часа

в двора на Начално училище "Св. Кл. Охридски"- гр. Кюстендил.

                                   Заповядайте!