На добър час, четвъртокласници!

     На 03.06.2019 година от 18:00 часа

   учениците от IV клас ще получат

   тържествено своите удостоверения

  за завършен начален етап на образование.

                Очакваме Ви!