Олимпиада по гражданско образование

Класирани ученици за Национален кръг на XVI Национална олимпиадата по гражданско образование

1. Даниел Славеев - IV в клас с ръководител госпожа Веселка Сотирова.

2. Георги Димитров - I а клас с ръководител госпожа Десислава Кирилова.

3. Емил Венчев - IV в клас с ръководител госпожа Веселка Сотирова.

Защитата на проектите ще се проведе в гр. Силистра от 28 до 30 април 2023 година.

Да пожелаем успех на любознателните ученици и техните ръководители!