Печат

Олимпиада по математика

Класирани ученици за областен кръг, който ще се проведе на 01.02.2020 година.

1. Марио Иванов

2. Елеонора Вучкова

3. Емили Николчова

4. Анабел Станкова

5. Михаела Димитрова

6. Виолина Мазнева

7. Калина Пеева

8. Мартин Чивийски

9. Карина Бурназка