Олимпиада по математика

Класирани ученици за областен кръг на олимпиадата по математика

1. Асен Миланов

2. Борис Стоянов

3. Владимир Котев

4. Калоян Стоянов

5. Лора Георгиева

6. Мария Банова

7. Миа Димитрова

8. Филип Дермански

9. Ангелина Цветанова

10. Виктория Димитрова

11. Божидар Сотиров

12. Габриела Ставрева

13. Наталия Дамянова