Световен ден на ходенето

 Спортът е здраве и начин на живот