Випуск 2012

 На тържествена церемония четвъртокласниците получиха своите удостоверения за завършен начален етап на основно образование. Със сълзи на очи те се разделиха със своите учителки госпожа Андреева, госпожа Пенкова и госпожа Динкова.

На добър час, мили деца!

Бъдете здрави, все така любознателни и трудолюбиви!