inovativno uchilishte
За контакт с нас:

Тел.:+359 882 885 217
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
ул. 'Проф. Георги Паспалев' 11
Кюстендил 2500
България
www.nu-kn.com

Ако желаете Вашето дете да бъде първокласник в НУ "Св. Климент Охридски"

Начално училище "Св. Климент Охридски"

Това е нашето училище!

  Обществото ни е в продължителен преход. Училището като система, която не може да се изолира от процесите, които се наблюдават в него - също. Новите условия изискват ново образование и обучение, защото ние си даваме сметка, че обществото ни не може повече да си позволи да губи децата си - както физически, така и духовно.Трябва да се вгледаме в природата на нашия свят и в потребностите на младите хора, които израстват в него. Да ги ограмотим, да ги научим как да задават въпроси, как се проверява и как се оценява. Да насърчим децата да мислят и да им разкрием, че дори и грешното тълкуване може да развие способности за мислене, което е по-ефикасно от безсмисленото и напълно ненужно заучаване на неизброимо количество факти.

Необходимо е, всички ние, които работим с деца, да превърнем нашето училище в желана територия на ученика. Още повече имайки предвид, че началната училищна възраст е един от ключовите периоди в живота на човека, период на преход, пораждащ нови очаквания и възможности за развитие.

НУ "Св. Климент Охридски" съществува като самостоятелно училище от 1996 година. Време на преход и недоимък. Това не попречи на амбициозния педагогически колектив, колкото и скептично да изглеждаше за някои песимисти, да си постави високата и хуманна цел:

Да се реализира правото на всяко дете на възраст от 7 до 10 години, да се учи и възпитава в комфортна педагогическа среда и материални условия, отговарящи на съвременните здравно-хигиенни и естетически изисквания и развиваща пълноценно личностните му качества. Тази цел се вписва и в мисията на училището ни: формиране на личности със самочувствие, осъзнали своя потенциал, горди с постиженията си.

Учебната и възпитателна работа в училището е насочена към детето - ученик, към пълноценното развитие на неговата личност. Многоаспектна и богата тя се основава на:

 • Зачитане достойнствата на детската личност;
 • Създаване на среда за решаване на проблемите на ученика - семейни, личностни или породени от другарската общност;
 • Изграждане   на   система   от   условия   за   изява   на   личностната   надареност, спо-собности и индивидуални наклонности на всяко дете;
 • Изграждане на самочувствие и вяра в собствените сили;
 • Даване на равен образователен шанс на всяко дете и защита на правото му да бъде различно;
 • Висока квалификация на педагогическия колектив и резултатна екипност в работата;
 • Създаване на активна учебна и творческа атмосфера за развитие на личности с мно-гостранни интереси;
 • Естетизиране на учебната работна среда;
 • Обезпечен технически и онагледен учебен процес;
 • Своевременно адаптиране на учебните условия към най-новите постижения на педа-гогическата наука и учебната практика;
 • Създаване на условия за активизиране участието на родителската общност в живота на училището;
 • Опазване живота и здравето на учениците.

НУ "Св. Климент Охридски" е живо училище и това понятие отразява разбирането ни за единство на професионализъм, ценности и духовност. То предава доминантата на учителите не да ходят по задължение "там", на работа, а с разбирането, че училището е място за взаимно очаквани срещи. Срещи на учители с деца, които заедно със своите родители даряват педагозите с нещо много скъпо-доверие в техния професионализъм и висока нравственост, доверие на което учителите има с какво да отговорят. А отговорът не се изразява единствено и само в уроците.

Да започнем от учебната работа. А тя откъде започва? Може би от името, което учили­щето си е създало в Кюстендил. Защото макар и да е най-младото в града, то има авто­ритет на престижно училище. А името, авторитетът откъде започва? Навярно от качество­то на учебната работа.Тя се реализира от екип висококвалифицирани учители. Можещи, знаещи, отворени към постиженията на съвременната педагогическа мисъл. 90 % са носители на ПКС -І, II, III, IV и V.

Училището ни е на първо място сред училищата от кюстендилски регион при провежданите от МОМН тестове за диагностика знанията на учениците от ІV клас.

Ориентацията на урочната работа позволява всяко дете да намери своето място и реализация в една силна с ежедневното си присъствие и значимост социална среда, чието признание го прави ценен както за другите, така и за себе си. За да се създадат подходящи условия за личностна изява на учениците, важна роля има търсенето и прилагането на методи и технологии на преподаване и усвояване на учебното съдържание, съобразени с индивидуалните възможности на учениците. Благоприятна в това отношение е екипната организация на урочната и извънурочните дейности. Работата в екип върху даден проблем осигурява на учениците възможност за общуване и взаимодействие с връстни­ците и по-опитния от тях-учителят. Създава условия интензивно да обменят информация, да се вслушват в мнението и предложенията на членовете на екипа, да уважават чуждото, различно становище, да си помагат и сътрудничат. В училището има условия всяко дете да намира своето поле за изява, като се включва изборно в различни форми на извънурочна дейност. Тези условия се създават чрез разнообразните СИП-математика, английски език, ИКТ, вокална група, танцови състави, спортни секции.

Усилията на учителите да използват ефективно възможностите на педагогическите технологии дават резултат както в овладяването на учебното съдържание, така и в социалните изяви на учениците в училището. Те печелят призови места на общински, областни, национални и международни състезания по математика, изобразително изкуство, музика, спорт.

Успехите на малките математици са ясни сигнали за безапелационните резултати в обучителния процес, провеждан в училището ни. Още 1999 година, отборът ни по мате­матика спечели първото място на Коледно състезание, проведено в град Благоевград за югозападен регион. Този успех ни даде вяра, че можем, че сме поели вярната посока. Голе-мият брой математически състезания - Коледно, Великденско, Европейско кенгуру, общински и областни кръгове на олимпиади се радват на голяма популярност сред учени­ците, учителите и родителската общност. Може би, защото стана традиция първите места да се печелят от възпитаници на училището. Светлин Спасов - 2002 година и Даниел Шушков- 2004 година заемат призови места и в националните класации на "Европейското матема-тическо кенгуру". 2005 година Николай Христов е първи на международна олимпиада по математика, проведена в град Щип, Република Македония. 2006 година Мартин Веждарски е на първо място в националното математическо състезание "Хитър Петър", провеждащо се в град Габрово, а Яна Пенева, отново постави училището на върха в това престижно национално състезание. През последните години Елена Митова носи трето място, Делян Димитров-четвърто, Александър Симеонов–пето, Александър Александрови Никола Димитров-осмо,  Дани Порожанов – девети,. В най-тежките зимни математически състезания Велизар Колешански подреди училището ни в първите десет. Ежегодно нашите ученици заемат първите места на областните математически олимпиади. И тази година първа в областта е Елена Митова и трето място за Елена Динева, Александър Симеонов, Мартин Борисов, Даниел Христов, Мариела Веселинова, Ивона Руменова, са на първо и второ място на областния кръг на олимпиадата по гражданско образование. Радост за училището носи и Александър Христов, класирал се на първо място на националните дни на ключовата компетентност „Умение за учене”, проведено през 2008 година в град Враца.

Не само математиката, но и останалите учебни дисциплини се усвояват приоритетно.

Младите литератури, дебютират със своите произведения, написани в часовете по Български език и литература на страниците на списвания от самите тях вестник "Бърборанче". Кристиан Александров, член на журналистическата редколегия на вестничето, 2005 година лично интервюира министър-председателя на Р България. Същата година Иван Тихолов печели трета награда в първа възрастова група в националния конкурс "Европа в приказка", провеждан в град Сливен. Коледни и тематични литера­турни изяви, организирани от ОДК, също носят призови места за нашите талантливи деца.

Малките певци, танцьори и художници развиват дарованията си и обогатяват визията на училището пред своите родители и обществеността не само на родния си град, но и на национално и международно ниво. Симеон Соколов е шести в престижния световен франкофонски конкурс "Галакси". Две поредни години - 1997 и 1998 деца от училището ни печелят националната награда на същия конкурс.

Самостоятелна художествена изложба за обществеността на град Кюстендил подреди училището с рисунки на талантливия си ученик Евгени Николаев - 1998 година, а през 2008 година, Виктор Георгиев зарадва с рисунките си кюстендилци. През настоящата година Виктор печели и първо място в националния конкурс „Куба, далечна и близка”, Първо място на областно Лингвистично кенгуру-английски език и право на участие в национален кръг, където се представи отлично. Виктор спечели и първо място на областен кръг на олимпиадата по гражданско образование и 8 място на национален етап, проведен в град Плевен. На второ и трето от областния кръг  на олимпидата са и Ивана васева и Елена Динева. Ивана Васева е областен шампион и в интердисциплинарното състезание за третокласници „Знам и мога”.

Александра Бисерова е носителка на първа награда на националната италианска асоциация за борба с раковите заболявания "Не на цигарите", през 2005 година. Тя спечели и призова награда в конкурса "Радостта на Европа", провеждан в столицата на Република Сърбия-Белград. Александра, заедно с Бояна Благоева носят за училището зла­тен и сребърен медал от световната детска изложба за рисунки, град Сечуан, Република Китай, 2005 година.

Мира-Йоана Миркова бе първото кюстендилско "лъвче" в телевизионното предаване "Като лъвовете" през 1998 година. Александър Добрев вземаше достойно участие в национални музикални конкурси. Второкласничката Елита Георгиева спечели първия Кюстендилски конкурс за детска песен, с международно участие "Златна ябълка" през 2006 година, а през 2008 година бе удостоена с трета награда на националния фестивал на руската песен. Александра Борисова, безапелационно печели всички певчески конкурси, в които участва: "Орфеево изворче" и "Орфеева дарба", VII национален радиоконкурс на БНР- Програма "Хоризонт"- "Рано в неделя"; печели и приза " Млади фолклорни таланти" в същия конкурс. Тя участва и в коледния благотворителен концерт под егидата на президента Георги Първанов - " Българската Коледа" - 2006 година, където спечели сърцата на цялата публика и зрители пред екрана на БНТ. 2008 година вокалната ни група победи всички певчески състави и спечели първо място в V национален фестивал на руската песен в град Сливен.

Учениците от ІІІ в клас за тази година донесоха още едно първо място на национално ниво, с участието си в конкурса „Живот без тютюн”, в град София.

Тринанадесет поредни  година се организират традиционните Великденски спек­такли в голя-мата зала на общински театър на град Кюстендил, в които участват всички деца от учили-щето. В тях всеки ученик намира своето местенце, открива своята роля за изява, чувства се необходимо, силно, значимо, поело отговорността на плещите си. Още при подготовката им учениците имат възможност да изкажат своето мнение, да спорят за интересни предложения, сами да подготвят костюмите си, да подбират песен и музика, да научат много за народните обичаи и традиции.

В подготовката и осъществяването на тези празници детето преоткрива значението на вярата в своя учител, в неговите човешки качества и професионални способности, както и вярата в себе си и другия до теб.

Спортните игри и състезания представляват значително поле за възпитателна работа сред учениците и тяхното значение не е за подценяване, особено на фона на това, което се вижда в поведението на спортните фенове по стадионите и залите в страната. В спортните игри в училището се толерира спортсменското, взаимопомощта, приемане и на неуспеха.

Подкрепя се умението да се играе с желание за победа и подкрепата на съотборника в съче-тание с уважение към противника и честната игра по правила. Спортистите от училището са достойни носители на общински купи "Бързи, смели, сръчни" и "Малки футболисти". Педагозите насочват децата към спортните клубове и секции в града-художествена гимнас-тика, акробатика, аеробика, йога, баскетбол, волейбол, карате, батут. С изградения у тях спортсменски дух, те носят и славата на нашето училище, печелейки златни и сребърни медали на регионални и национални спортни състезания. Даниел Сергиев и Мария Ангелова са златни медалисти на национални състезания по йога. Учениците от IV клас участваха в националната спортна проява "Шампионите тръгват от училище", по идея на фондация "Щедро сърце". Двамата наши участника представиха достойно училището ни и нашия град на националния стадион "Васил Левски".

Всички тези успехи не биха били възможни без участието и подкрепата на най-близ­ките и заинтересовани за развитието на детската личност - родителите. Още със създаването на училището, бе създадено и регистрирано и Училищното настоятелство. Ние знаем, че колкото повече са споделени проблемите, които имаме да решаваме като педагози, толкова по-голяма може да бъде и оказваната помощ и очакваната подкрепа. Нищо не въздейства така възпи-тателно на малкия ученик, както участието му заедно с другарчетата от класа и учителя в съвместни дейности с най-близките за него хора-мама, татко, баба, дядо, брат или сестра. Ние вече знаем, че сътрудничеството между родители и учители е твърде важно и за двете страни, доколкото допринася за сплотяването на децата от класовете, от групите по интереси, както и за личностното израстване на всяко дете. Провежданите сред родителската общност анкети и проучвания, насочват планирането на работата ни. Сред полезните форми на сътрудничество са празниците, на които родите­лите са не само чести гости, но и помощници при подготовката и провеждането им. Изпълнено с емоции и радост и чакано от всички е и спортното състезание "Играем с мама и татко", в което участват четвъртокласниците, заедно със своите родители.

Родителите участват активно в училищните ремонти, проекти, подаряват стихове и песни, режисират и са актьори редом със своите деца в училищните програми и спектакли. Душко добрев създаде химна на училището ни, а Павел Чавдаров написа прекрасната песничка „Дете остани си”. Провеждат се родителски събрания, индивидуални разговори, организират се обучения за родители със специалисти и посещения на родители в учебни часове. Организират се съвместни екскурзии и празнуване на рождени дни. Родителите изнасят лекции и провеждат учебни часове, съобразно с техните професионални компетенции.

Училищното настоятелство работи по два проекта, финансирани от Институт "Отворено общество". Бащите и майките участваха в обучения, в съвместни дейности с учители и деца, решаваха казуси, касаещи ключови за семейното възпитание проблеми, под ръководството на специалисти.

Именно в началния курс започва формирането на общоучебни умения, а от тяхното качество в голяма степен зависят и успехите на детето в учебната работа в следващите класове и реализацията му като можеща и знаеща личност. Затова подготовката на роди­телите именно в оказване на помощ при изграждане на общоучебни умения има твърде съществена роля.

Учителската колегия внимателно се вслушва в мненията, становищата, предложенията и иде-ите на родителите. Това допринася за изграждането на открити взаимоотношения на уважение и доверие. Родителите - членове на училищното настоятелство монтираха локална училищна радиоуредба. Реализират се радиопредавания, които са интересни, забавни и полезни за децата, защото са подготвени и реализирани от самите тях. Всяко де­те, което има личен празник е поздравявано от съучениците си, от учителя си и ръковод­ството на училището. То се чувства гордо, уважено, то знае, че е специално. А ние, учи­телите, вече знаем, че окуражаващите слова и похвалите имат силата да променят един живот, а той от своя страна може да промени живота на други.

Учим децата на толерантност, търпимост, състрадателност. Трогателни и незабравими са срещите-разговори на учениците от училището с децата в неравностойно положение от дом "Майка и дете". С много обич децата събират средства за своите детски подаръци за малките си приятели. Няма благотворителна инициатива в града ни, в която нашите деца да не учас-тват с най-много дарени средства.

Инициативи като "Търсачи на добро", засаждане на дърво в училищния двор, "Добра постъпка", "Аз намерих ..", се поощряват. Снимките на децата и благодарствените думи и похвали за постъпките им се поставят на видно място на специалните табла в училището.

Училището ни е отворено към всички институции и хора, милеещи за образованието и възпитанието на децата ни - РИО, Община Кюстендил, Регионална библиотека, Картинна галерия, исторически музей, ОДК, читалища "Братство" и "Пробуда", Драматичен театър "'Крум Кюлявков", детски градини и училища, РИОКОЗ, БЧК, РДВР, Гранична полиция, КТ "Запад" и КТ "Колор",вистник „Наблюдател”, „Дарик” и радио „Фокус” и др..

Съвместно учители и родители, разработват проекти, с които се набират средства за оборудване и обогатяване на материалната база на училището.

През изминалата учебна година училището спечели проект „Ние-горди ученици, учители и родители на НУ „Св. Климент Охридски”. Вече имаме емблема, знаме и униформи, които учениците много харесват. Спечеленият проект към ЕСФ „Учим се сега, за да можем утре”,  даде възможност да се обогати извънкласната дейност и включването на децата в различни групи по интереси. Всички ученици бяха включени в проектните дейности. Реализираха се палаткови лагери сред природата, горски тридневен лагер в м. „Паничище”. 54 деца геройски превзеха „Сълзата”- Седмото езеро, в Рила планина. Посети се балетна постановка в народната опера в град София. Малката ни цигуларка Калина Чавдарова и пианистът Кирил Златински, поднесоха на своите съученици великолепен класически концерт. Много и разнообразни по вид и характер бяха реализираните дейности, които дадоха възможнаст на всяко дете да участва, да изяви своите възможности и желания.

Даваме си сметка, че материалната база е съществен елемент от учебно-възпитателния процес. На разположение на учителите са две ксерокс машини, два цветни принтера, уред за ламиниране и подвързване, мултимедия. Всеки учител ползва озвучителна мини-система, географски и исторически карти, глобуси, дидактични табла. С работата ни по проект към ИФ на Програма ФАР, още 1998 година успяхме да създадем модерен мултифун­кционален кабинет с аудиовизуална апаратура. За пряката си учебна работа, под ръководството на преподаватели от СУ "Св. Климент Охридски", доц. Т. Борисова и ЮЗУ " Неофит Рилски"-доц. Траян Попкочев, бяха изработени по класове банки с тестове по различните учебни предмети, които ежегодни се обогатяват. С помощта на родителите бе създаден модерен, компютърен кабинет, в който с огромно желание работят учениците ни.

Богата и разнообразна е и спортната база в училището ни, което е солидна предпоставка за удоволствието, с което учениците участват в часовете по физическо възпитание и спорт и за многобройните им успехи и постижения.

Училището ни е по своему красиво. Коридорите са украсени по детски - стените са в приятни цветове, изрисувани с пъстри, детски картини; подредени са табла, от които се усмихват училищните победители от състезания и конкурси. Във фоайетата са обособени уютни кътове за отдих.

Влизайки в класните стаи, сядайки на единичните и удобни чинчета малките ни ученици биват обгръщани от настроение и уют. Уютът и красотата са важни, защото те "говорят" на учениците за тяхната значимост, за грижите, които се полагат за тях и предизвикателствата, които ги очакват в нашето училище. Минавайки от клас в клас, от училище в училище, израствайки и връщайки се със спомена при нас, децата казват: " Това е моето училище"!

Кому е нужно то?

•     На децата, за да чувстват добре и да растат в позитивна среда;

•     На учителите, за да могат да постигнат по-добри резултати в клас;

•     На родителите, за да бъдат спокойни за атмосферата, в която учат, възпитават и израстват децата им;

•     На директора, за да може да разчита на външна помощ и широко участие на общността в училищния живот;

•     На всеки член на общността.

Знаем, че това е процес, а не еднократно действие. Процес, пряко свързан с планирането, организирането, мотивирането, координирането, контролирането, управлението на цялост-ната учебно-възпитателна работа в училището ни. И ако в началото на нашето развитие като училище, като институция за деца, ние се лутахме, колебаехме, търсехме, то сега благодарение на знанията, на опита, на амбицията, все по-уверено вървим напред. От съществено значение за нас е да познаваме и световния опит, особено сега, когато България е член на Европейската общност и върви по пътя на демократизацията, да следваме успехите и опита на водещите, напреднали страни. Да се стремим към използване на иновационни технологии, на повече творчество в работата, на инициативи за осъществяване на нови, съвременни проекти.

Партньорството е най-прекият и успешен път към желаните резултати. Обединените усилия на учители и родители, привличането на различни специалисти, институции и организации гарантира ефективното разрешаване на възникнали проблеми в образователната система.

Използването на иновации в образователния процес, ще допринесат успешно да подготвим децата за бъдещия им живот. Защото разочарованото дете днес - утре ще се превърне в изгубил мечтите си възрастен. А този възрастен ще се превърне в лишен от разбиране родител на все още нероденото поколение. Да работим заедно и следваме мечтаната посока!

С дълбоко уважение към всички Вас, уважаеми родители:

Евелина Димитрова – директор на училището 

С гордост Ви представям учителите на НУ"Св. Климент Охридски"

1.    І а клас -  Миглена Кръстева-начален учител, IV ПКС

2.    І б клас -Росен Мишовски-старши начален учител, V ПКС

3.    I в клас -Антоанета Никова-старши начален учител, V ПКС

4.   II а клас - Юлия Андреева-старши начален учител, IV ПКС

5.   II б клас -Елка Пенкова-старши начален учител, II ПКС

6.    II в клас - Радостина Въжарова-старши начален учител, III ПКС

7.   III а клас -Даниела Бекова-старши начален учител, III ПКС

8.   III б клас -  Ивелина Илиева-старши начален учител, V ПКС

9.   III в клас -  Веселка Сотирова-старши начален учител, III ПКС

10. IV а клас - Десислава Кирилова-старши начален учител, III ПКС

11. IV б клас -Веселка Динева-старши начален учител, V ПКС

12. IV в клас - Мариета Бурназка-старши начален учител, III ПКС

13. Ирена Стоянова - старши начален учител по английски език, III ПКС

14. Георги Иванов - старши начален учител по физ. възп. и спорт, III ПКС

15. Галина Иванова-старши начален учител в ГЦОУД, III ПКС

16.  Камелия Георгиева-старши начален учител в ГЦОУД, IV ПКС

17. Радка Сербезка-старши начален учител в ГЦОУД, IV ПКС

18. Сашка Александрова-начален учител

19. Васил Василев-начален учител

20. Наталия Стоименова-старши начален учител, IV ПКС

21. Даниел Христов-начален учител

 

Непедагогически персонал

1. Силвия Коцева-главен счетоводител

2. Ива Алексиева-ЗАС

3. Катерина Вучкова-орг. обучение

4. Сашко Владимиров-огняр/поддръжка

5. Росица Христова-хигиенист

6. Станислава Карагегова-хигиенист

7. Юлияна Тенева-хигиенист

Партньорство: семейство - училище

Нашите общи интереси, на цялата общност - на учители, ученици и родители:

•    Необходимост от ред и сигурност за всички в училище;

•    Необходимост от дисциплина;

•    Необходимост от разпределение на отговорностите ;

•    Необходимост от взаимодействие;

•    Необходимост от самостоятелност;

•    Необходимост от взаимна информация;

•    Необходимост от зачитане на достойнството на всеки член на общността;

•    Необходимост от промени

Какво могат да правят родителите за училището?

•    Да получават информация за училището и децата;

•    Да дават информация за децата си;

•    Да помагат на учителите при разрешаване на проблеми с учениците;

•    Да набират средства;

•    Да привличат приятели и партньори на училището;

•    Да защитават училищните интереси пред институциите;

•    Да участват директно в процеса на обучение и извънкласните форми;

•    Да организират екскурзии, лагери и училищни празници;

•    Да помагат за издигане на престижа на образованието и училището;

•    Да поделят отговорността с учителите за успеха и поведението на своите деца.

Защо, уважаеми родители, можете да извършвате тези дейности добре?

•    Всеки родител иска детето му да получи добро образование;

•    Всеки родител иска детето му да се реализира добре в живота;

•    Всеки родител иска да бъде спокоен, докато детето му е на училище;

•    Всеки родител има умения, таланти, интереси, хобита;

•    Всеки родител има много познати, приятели, колеги.

Основните принципи на работа са нещо, което всички знаят, но малко използват. Ето няколко, важни при съвместната работа, които заедно можем да дообогатим:

•    Във всяко дете е заложено генетично уникална заложба;

•    Всички деца могат да учат;

• Огромната част от родителите се интересуват от своите деца и биха искали да им помогнат;

•    Учителите и родителите имат много припокриващи се роли. Въпреки (или може би точно заради това), те могат да си сътрудничат, а не да се конкурират;

•    Промените в къщи и в училище се отразяват на развитието на детето и на представянето му в клас;

Няколко златни правила за съвместна работа

•    Всеки има право на мнение!

•    Няма грешни идеи!

•    Няма глупави въпроси!

•   Колкото повече членове на общността не участват в обсъждането, толкова повече варианти и идеи пропускаме.

•     Разглеждането   на   всички   възможни   предложения,   включително   и неефективните, ни застрахова от неефективни решения и повишава качеството на работа.

•     Излагането на противоположни мнения не е подценяване на моето мнение и начина ми на мислене, а възможност за общността да избира най-вярното решение.

Всички принципи, правила и идеи са отворени. Ще се радваме да обогатяваме заедно тяхното съдържание. Ще бъдем радостни, ако при завършването на Вашето дете, приемете думите на благодарност написани ни от сем. Антоанета и Бойко Пеневи:

"....Най-вече искаме да Ви благодарим за това, че създавате човеци! Тези, които ще останат след нас и ще градят бъдещите дни!"

Из благодарствено писмо към учителите от НУ "Св. Климент Охридски" от семейство Пеневи, прочетено от името на родителската общност на Великденски концерт 2005 година, в препълнената зала на общински драматичен театър.