Иновативно училище

 От тази учебна година училището ни е иновативно за срок от четири години. Иновацията е въведена по  математика за 1. клас по избираемите учебни часове. 

Първокласниците ще се обучават по специална програма JUMP Math, благодарение на която ще подобрят образоватерните си резултати. 

Младите и амбициозни преподаватели са преминали специален курс на обучение и са получили сертификати.